Diensten

Het hardware model is een eenvoudig en duidelijk lokaal bewegwijzeringssysteem met toepassing van kleuren, dat over heel het terrein logisch wordt opgevolgd en de bezoeker systematisch naar elk bedrijf, kantoor, ingang of gebouw leidt. Ook de dichtstbijzijnde “exit” uit het terrein wordt aangeduid.

 • Signalisatiestudie

  Als studiebureau starten we steeds met een signalisatiestudie om de bestaande toestand in kaart te brengen en van daaruit een duidelijk uniform signalisatieconcept uit te werken.

 • Bewegwijzering

  Vanaf dit moment volgt de bezoeker de juiste kleurpijl die hem tot aan zijn bestemming brengt. Op elk kruis- of beslissingspunt wordt immers via kleurpijlen aangeduid welke weg men moet inslaan.

 • Bedrijfstotems

  Eenmaal in de bedoelde straat van bestemming aangekomen, geven individuele bedrijfstotems (één voor iedere firma aan de straatzijde en allen in de initieel toegekende kleur) een correct gevoel van aankomst aan.
  Op de totems staan in het groot én dubbelzijdig de firmanaam en/of straatnaam weergegeven, alsook de juiste huisnummer.

 • Gezamenlijke bedrijfstotems

  Gebouwen waar verschillende firma’s in gehuisd zitten, kunnen een gezamelijke totem plaatsen. Hierop is een lijst van de bedrijven te zien.

 • Infoborden

  Projecten op privéterreinen zoals grote bedrijfssites die nood hebben aan een goede interne bewegwijzering en visualisatie

  Voor bedrijfssites bepalen we op basis van een signalisatiestudie wat de knelpunten zijn op de site qua verkeersdoorstroming, veiligheid, parkeermogelijkheden, laden/lossen van vrachtwagens, enz… Dit kan dan verder uitgewerkt worden in de vorm van het plaatsen van bedrijfstotem aan de ingang van het bedrijf, wegwijzers op de site voor een vlotte verkeersstroom, veiligheidsiconen, slagbomen enz….Deze signalisatie zorgt voor een overzichtelijke site zodat zowel bezoekers, leveranciers, klanten, vrachtwagens makkelijk hun weg vinden.